Bradnee CHAMBERS

Sekretarz Konwencji Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych o Ochronie Wędrownych Gatunków Dzikich Zwierząt (UNEP/CMS).

Bradnee CHAMBERS: "Cyfrowa transformacja Europy" Bradnee CHAMBERS: "Cyfrowa transformacja Europy"
Bradnee CHAMBERS

Bradnee CHAMBERS

"Cyfrowa transformacja Europy"

Jeśli chodzi o miejsca pracy, „internet wszystkiego” będzie kluczowym motorem zatrudnienia. Same postępy w obliczeniach w chmurze powinny stworzyć do 2020 r. dodatkowe 2,5 mln miejsc pracy w Europie.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam