TSF Jazz Radio

Bradnee CHAMBERS

Sekretarz Konwencji Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych o Ochronie Wędrownych Gatunków Dzikich Zwierząt (UNEP/CMS).

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam