Brent WATERS

Profesor chrześcijańskiej etyki społecznej im. Jerre'a i Mary Joy oraz dyrektor Centrum Etyki i Wartości im. Jerre'a L. i Mary Joy Stead w Garrett-Evangelical Theological Seminary w Evanston w stanie Illinois