Cécile ZERVUDACKI

Wykładowczyni w INALCO (Paryż), zajmuje się europejską antropologią porównawczą.

Cécile ZERVUDACKI: 'The Times They are A-Changin' ou de l'inconvénient d'être indo-européens et de n'avoir pas su le rester
Cécile ZERVUDACKI

Cécile ZERVUDACKI

'The Times They are A-Changin' ou de l'inconvénient d'être indo-européens et de n'avoir pas su le rester

Nous avons à rendre d’urgence son honneur au politique face à l’économique. Que l’élargissement planétaire du commerce des choses et de la circulation des hommes demande de penser de façon neuve les cadres du politique est une chose certaine. Mais commençons par faire l’inventaire de nos outils. Il n’est pas sûr que le bon vieil Etat de type westphalien, avec son amour de la Nation et sa méfiance des Empires soit à jeter aux oubliettes. Et apprenons à l’Union Européenne à être… Indo-européenne.

Cécile ZERVUDACKI: Stulecie Europy. O tym, jak niewygodnie jest być Indoeuropejczykami i nie potrafić nimi pozostać  
Cécile ZERVUDACKI

Cécile ZERVUDACKI

Stulecie Europy.
O tym, jak niewygodnie jest być Indoeuropejczykami i nie potrafić nimi pozostać  

Musimy bez zbędnej zwłoki przywrócić honor polityce. Oczywiście globalny wymiar handlu dobrami i przemieszczania się ludzi wymaga przemyślenia nowych ram politycznych. Ale zacznijmy wpierw od inwentaryzacji narzędzi, którymi dysponujemy. Nie sądzę, żebyśmy musieli wyrzucać do lamusa stare dobre państwo w stylu westfalskim, z jego umiłowaniem narodu i nieufnością wobec mocarstw. I sprawmy, żeby Unia Europejska stała się… Indoeuropejska.