Charles BEIGBEDER

Polityk, pisarz, przedsiębiorca, współtwórca liberalno-konserwatywnego think-tanku "Phénix". Członek Académie Catholique de France. Kawaler Legii Honorowej.

Ryc. Fabien Clairefond

Charles BEIGBEDER: Europa musi znów oddychać obydwoma płucami
Charles BEIGBEDER

Charles BEIGBEDER

Europa musi znów oddychać obydwoma płucami

Zamiast wyciągnąć rękę już w 1991 roku do państw z byłego bloku komunistycznego i zaproponować im, aby dołączyły do Europy opartej na fundamencie tożsamości kulturowej, czekaliśmy aż do roku 2004, aby zaproponować im dołączenie do Europy czysto ekonomicznej. Nie powiodło nam się zjednoczenie Europy i to wyjaśnia, dlaczego niektórym państwom, w tym Polsce, bliżej jest do Stanów Zjednoczonych niż do Europy.

Charles BEIGBEDER: Faisons respirer les deux poumons de l’Europe
Charles BEIGBEDER

Charles BEIGBEDER

Faisons respirer les deux poumons de l’Europe

Aujourd’hui, l’Europe est profondément divisée, d’abord parce que nous n’avons pas su accueillir les pays d’Europe de l’Est, au sortir de l’enfer soviétique. Au lieu de tendre la main dès 1991 aux pays de l’ex-bloc de l’Est et leur proposer d’intégrer une Europe fondée sur une identité de culture, nous avons attendu 2004 pour leur proposer de rallier une Europe purement économique fondée sur les critères de convergence de Maastricht. Nous avons raté la réunification de l’Europe et cela explique que certains pays comme la Pologne se sentent aujourd’hui plus proches des États-Unis que de l’Europe.

Charles BEIGBEDER: Czy prawica we Francji ma jeszcze szansę?
Charles BEIGBEDER

Charles BEIGBEDER

Czy prawica we Francji ma jeszcze szansę?

Weszliśmy w epokę postideologii, polegającej na skupianiu obywateli nie wokół projektu społecznego, ale wokół osoby. Mamy do czynienia ze swego rodzaju wypaczonym bonapartyzmem, ubranym w szaty ultranowoczesnego progresywizmu, w którym postać zbawcy została zastąpiona przez menedżera. Emmanuel Macron jedynie wykorzystuje dezintegrację obu wielkich obozów politycznych, które od dawna nie opierały się już na żadnej solidnej podstawie ideologicznej.