TSF Jazz Radio

Charlotte FILLOL

Wykłada zarządzanie na Université Paris Dauphine. Przez wiele lat kierowaąa strategią edukacyjną jednej z francuskich firm z branzy EdTech. Obecnie jest związana z Instytutem Sapiens.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam