Christian VANNESTE

Filozof i polityk RPR, następnie UMP. Poseł Zgromadzenia Narodowego w latach 1993-1997 i 2002-2012. Prezydent think-tanku La Droite libre. W kampanii 2017 r. wspierał Françoisa Fillona.

Christian VANNESTE: Francja po wstrząsie. Francja w dryfie. Francja potrzebująca rozumnej prawicy
Christian VANNESTE

Christian VANNESTE

Francja po wstrząsie. Francja w dryfie.
Francja potrzebująca rozumnej prawicy

Granica między oboma obozami, jaka wyłoni się z dzisiejszej mgły, będzie zapewne bardziej wyraźna niż kiedykolwiek. Tożsamość i suwerenność narodu francuskiego kontra roztopienie się Francji w Europie federalnej, otwartej na globalizację tak jak na napływ imigrantów, ale zamkniętej na obronę swoich korzeni duchowych – to najistotniejsze punkty odniesienia na tej nowej linii podziału – pisze Christian VANNESTE.