TSF Jazz Radio

Christian VANNESTE

Filozof i polityk RPR, następnie UMP. Poseł Zgromadzenia Narodowego w latach 1993-1997 i 2002-2012. Prezydent think-tanku La Droite libre. W kampanii 2017 r. wspierał Françoisa Fillona.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam