Christopher Antoniou PISSARIDES

Laureat Nobla w dziedzinie ekonomii (2010). Specjalizuje się w ekonomice pracy, wzrostu gospodarczego i polityki gospodarczej. Wykładowca London School of Economics.

Ryc.Fabien Clairefond

Christopher A.PISSARIDES: Europa potrzebuje szybkich reform
Christopher Antoniou PISSARIDES

Christopher Antoniou PISSARIDES

Europa potrzebuje szybkich reform

Państwa Europy Południowej i Środkowo-Wschodniej pozostają w tyle pod względem rozwoju technologicznego i transformacji strukturalnej w kierunku odchodzenia od przemysłu ciężkiego i nieefektywnych metod organizacji, wątpliwe jest więc, że uda im się dogonić peleton, działając w pojedynkę – pisze Christopher A. PISSARIDES Przemysł 4.0, czwarta rewolucja przemysłowa, cyfryzacja – wszystko to pojęcia odnoszące się do jednej zasadniczej zmiany w dzisiejszej gospodarce. Chodzi mianowicie o pojawienie się i wprowadzanie nowych metod produkcji, opartych na technologiach cyfrowych, automatyzacji, robotyce, sztucznej inteligencji (AI),…