TSF Jazz Radio

Christopher Antoniou PISSARIDES

Laureat Nobla w dziedzinie ekonomii (2010). Specjalizuje się w ekonomice pracy, wzrostu gospodarczego i polityki gospodarczej. Wykładowca London School of Economics.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam