Corina LACATUS

Analityk stosunków międzynarodowych specjalizująca się w kwestiach praw człowieka w ujęciu instytucjonalnym. Zajmowała się badaniami i dydaktyką na Uniwersytecie Kalifornijskim, Uniwersytecie w Sztokholmie, University of Illinois, American University w DC oraz w London School of Economics. Obecnie pracuje na Uniwersytecie w Edynburgu. Opublikowała m.in. The (In)visibility Complex. Była redaktor naczelną Millennium: Journal of International Studies (2013-2016).

Corina LACATUS: Rumunia na celowniku Brukseli. Zagrożeniem łamanie norm praworządności
Corina LACATUS

Corina LACATUS

Rumunia na celowniku Brukseli.
Zagrożeniem łamanie norm praworządności

Od 2013 roku Dyrekcja Antykorupcyjna postawiła przed sądem 68 wysokich urzędników, jednego premiera, dwóch wicepremierów, 11 urzędujących i byłych ministrów, 39 deputowanych i 14 senatorów. Sądy wydały ostateczne wyroki skazujące dla 27 spośród wysokich urzędników – jednego premiera, pięciu ministrów, 17 deputowanych i czterech senatorów. Taki wynik postępowań nie byłby możliwy bez niezależności wymiaru sprawiedliwości.