Daniel RAYNAL

Pochodzi z południowo-zachodniej Francji, objął dyrekcję Liceum Francuskiego w Warszawie we wrześniu 2014 roku. Przybył do Warszawy z włoskiego Turynu, gdzie w ciągu swej 5-letniej misji tchnął nowe życie w Liceum Francuskie im. Jean Giono, zwłaszcza poprzez wprowadzenie szczególnie efektywnego projektu edukacyjnego opartego na wielojęzyczności.

Daniel RAYNAL: "L’amitié franco-polonaise s’écrit au présent au Lycée Français de Varsovie"
Daniel RAYNAL

Daniel RAYNAL

"L’amitié franco-polonaise s’écrit au présent au Lycée Français de Varsovie"

Parmi les 780 élèves scolarisés de la maternelle à la classe de Terminale, 30% sont Polonais, 38% sont Français, 20% Franco-Polonais et l2% d’autres nationalités Européennes et hors Europe. Ce sont 43 nationalités qui sont représentées au Lycée Français. C’est dire si la France avec son système scolaire spécifique séduit encore et toujours à l’étranger bien au-delà de la communauté locale.

Daniel RAYNAL: "Historię przyjaźni francusko-polskiej pisze obecnie Liceum Francuskie w Warszawie"
Daniel RAYNAL

Daniel RAYNAL

"Historię przyjaźni francusko-polskiej pisze obecnie Liceum Francuskie w Warszawie"

Spośród 780 uczniów, uczęszczających do klas od przedszkolnych po maturalną, 30% stanowią Polacy, 38% Francuzi, 20% dzieci posiadające podwójne obywatelstwo francuskie i polskie i 12% inne narodowości europejskie i pozaeuropejskie. W Liceum Francuskim reprezentowane są 43 narodowości. Francja ze swoim specyficznym systemem oświaty ciągle jeszcze jest atrakcyjna za granicą.