TSF Jazz Radio

Dariusz CHEŁSTOWSKI

Analityk rynku IT i mediów (TMT – Technology, Media & Telecommunication), redaktor naczelny „Prawa Nowych Mediów” i „Teleinfo”.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam