Prof. Dariusz KOWALCZYK SJ

Jezuita, profesor teologii, wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, w latach 2003-2009 prowincjał Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, opublikował m.in.: Między herezją a dogmatem (2015), Czy Jezus mógł się przeziębić (2015), W co wierzymy? (2015), Kościół i fałszywi prorocy (2016). Mieszka w Rzymie.

Ryc.Fabien Clairefond

Dariusz KOWALCZYK SJ: Koniec Europy
Prof. Dariusz KOWALCZYK SJ

Prof. Dariusz KOWALCZYK SJ

Koniec Europy

Z samobójczej mentalności Europejczyków korzysta islam. Trudno mieć o to pretensje do muzułmanów. Robią to, w co wierzą. Pretensje można mieć do Europejczyków niszczących własnym rękami swoje dziedzictwo.

Dariusz KOWALCZYK SJ: Kościół ustępuje islamowi i lewicy
Prof. Dariusz KOWALCZYK SJ

Prof. Dariusz KOWALCZYK SJ

Kościół ustępuje islamowi i lewicy

Niezrozumiałe są dla mnie kompleksy niektórych katolików, którzy – jak może się wydawać – chcieliby, aby polski katolicyzm upodabniał się do ugrzecznionych, wycofanych, płynących z głównym nurtem katolicyzmów zachodnich. To droga donikąd. Trzeba natomiast podążać drogami wskazanymi nam przez kard. Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Ale do tego potrzeba odwagi i samodzielności.

Dariusz KOWALCZYK SJ, Paweł KOZACKI OP: "Zdradzony pontyfikat"
Paweł KOZACKI OPProf. Dariusz KOWALCZYK SJ

Paweł KOZACKI OP
Prof. Dariusz KOWALCZYK SJ

"Zdradzony pontyfikat"

Choć Papież mówił rzeczy ważne, myśmy go zagłaskiwali. To było wzruszające celebrowanie zacnego gościa z dużą dawką sentymentalizmu. Oczekiwaliśmy, że każdemu powie coś miłego, zaskoczy nas dowcipem.