Dariusz KOWALCZYK SJ

Jezuita, doktor teologii, wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, w latach 2003-2009 prowincjał Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, opublikował m.in.: “Karl Rahner” (2001), “Bóg w piekle” (2001), “Między dogmatem a herezją” (2003), “Różne oblicza Ducha” (2005). Mieszka w Rzymie.

polecamy

Dariusz KOWALCZYK SJ

Paweł KOZACKI OP

Przejdź do paska narzędzi