Dariusz LIPIŃSKI

Poseł na Sejm V i VI kadencji, do 2014 r. polityk Platformy Obywatelskiej. Były przewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz wiceprzewodniczący całego Zgromadzenia. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dariusz LIPIŃSKI: Czy Unia Europejska przetrwa rok 2024?
Dariusz LIPIŃSKI

Dariusz LIPIŃSKI

Czy Unia Europejska przetrwa rok 2024?

Proponowane przez Parlament Europejski zmiany traktatowe zredukowałyby kraje członkowskie do roli landów europejskiego superpaństwa. Słowa „land” używam nieprzypadkowo, ponieważ dominującą rolę w rządzeniu tym tworem odgrywałyby Niemcy, być może przy mniejszościowym udziale Francji.

Dariusz LIPIŃSKI: W sprawie wierzeń kompromis jest niemożliwy
Dariusz LIPIŃSKI

Dariusz LIPIŃSKI

W sprawie wierzeń kompromis jest niemożliwy

To, co przywiozła do Warszawy pani Ursula von der Leyen, nie jest krokiem w stronę kompromisu, tylko eskalacją sporu: owe przedstawione „kamienie milowe” nie dotyczą już wyłącznie ustaw sądowych, ale rozszerzają uroszczenia Komisji na dziedziny, którymi wcześniej się nie interesowała.

Dariusz LIPIŃSKI: Byłe demokratyczne sumienie Europy
Dariusz LIPIŃSKI

Dariusz LIPIŃSKI

Byłe demokratyczne sumienie Europy

Przestając być „demokratycznym sumieniem”, Rada Europy staje się niepotrzebna. Nie może konkurować z Unią Europejską pod względem znaczenia. Nie ustanawia żadnych wiążących praw, a nawet nie egzekwuje przestrzegania reguł przez swych członków. Zakłamuje własną symbolikę.

Dariusz LIPIŃSKI: Nie zabijajmy Europy!
Dariusz LIPIŃSKI

Dariusz LIPIŃSKI

Nie zabijajmy Europy!

Historia integracji europejskiej pokazuje, że najgłębsze jej kryzysy są reakcją na zbyt daleko idące zapędy federalistyczne.

Dariusz LIPIŃSKI: Utopia Stanów Zjednoczonych Europy
Dariusz LIPIŃSKI

Dariusz LIPIŃSKI

Utopia Stanów Zjednoczonych Europy

Czy wspólnota europejska jest na tyle silna, by można było poważnie myśleć o ścisłej federacji naszego kontynentu, do której nawołują zwolennicy najdalej posuniętej integracji europejskiej, o Stanach Zjednoczonych Europy?

Dariusz LIPIŃSKI: Right or wrong, my country. Albo dlaczego zbrodnią jest atakowanie swego kraju za granicą.
Dariusz LIPIŃSKI

Dariusz LIPIŃSKI

Right or wrong, my country.
Albo dlaczego zbrodnią jest atakowanie swego kraju za granicą.

Akceptacja tego, że istnieje pewne minimum poczucia wspólnoty, jest warunkiem samego istnienia państwa. Jeśli tego minimum nie ma, pod znakiem zapytania staje w ogóle możliwość organizacji narodu w formie państwa. Społeczeństwo (trafniej byłoby wtedy napisać: zbiorowisko ludzi zamieszkujących pewne terytorium) staje się areną walki wzajemnie nienawidzących się plemion.

Dariusz LIPIŃSKI: Malejący prestiż. W 70. rocznicę powołania Rady Europy
Dariusz LIPIŃSKI

Dariusz LIPIŃSKI

Malejący prestiż. W 70. rocznicę powołania Rady Europy

Wielkim wysiłkiem, demokratycznie, udało nam się obronić na forum Rady Europy tradycyjny pogląd, że istnieją tylko dwie płcie. Być może jeszcze wówczas instytucje europejskie nie były gotowe na tak wielkie rewolucje. Groźniej wyglądały przygotowania do przyjęcia uchwały zobowiązującej każdego delegata do zgłoszenia w swoim kraju zmian w konstytucji, gwarantujących jednakowy udział liczbowy kobiet i mężczyzn we wszelkich ciałach wybieralnych.

Dariusz LIPIŃSKI: Korzenie Europy to jest to, co ona właśnie sobie odpiłowuje
Dariusz LIPIŃSKI

Dariusz LIPIŃSKI

Korzenie Europy to jest to, co ona właśnie sobie odpiłowuje

Karol Młot i jego Frankowie przewracają się w grobach. Choć zapewne niepiśmienni, w odróżnieniu od dzisiejszych, jakoby „oświeconych” przywódców Europy, umieli jednak skutecznie „ocalić coś z tych bogactw, jakich jesteśmy powiernikami: dziedzictwo Grecji, Rzymu i Izraela”, o których pisał Eliot.

Dariusz LIPIŃSKI: Paradoks Schumana. Z dala od prostych schematów
Dariusz LIPIŃSKI

Dariusz LIPIŃSKI

Paradoks Schumana.
Z dala od prostych schematów

Robert Schuman mówi dzisiejszej Europie: Wartości, durnie! Wygląda na to, że 55 lat temu przenikliwie rozpoznał podstawowe źródła zagrożeń dzisiejszej Unii, mogących ją zabić. Gdyby żył, zapewne byłby mocno zdziwiony, w jaką stronę ona dziś zmierza. I nie wydaje się, by radośnie maszerował w paradach swojego imienia.