Dariusz P. PŁOCHOCKI

Zajmuje się tematyką historii Związku Radzieckiego i Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, procesami twórczymi "historii wynalezionej" na obszarze postradzieckimi. Absolwent nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

polecamy

Dariusz P. PŁOCHOCKI

Dariusz P. PŁOCHOCKI

Dariusz P. PŁOCHOCKI