Dennis HAMM SJ

Jezuita, profesor teologii, autor licznych publikacji na tematy związane z Nowym Testamentem. Przez ponad trzydzieści lat wykładał Pismo Święte na Uniwersytecie Creighton w Omaha. Jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Biblistów, Towarzystwa Literatury Biblijnej, Kolegium Teologicznego i Pax Christi.

Dennis HAMM SJ: List Pawła do chrześcijan w Filippi
Dennis HAMM SJ

Dennis HAMM SJ

List Pawła do chrześcijan w Filippi

List św. Pawła do chrześcijan w Filippi od wieków cieszy się wielką popularnością. Tak jak w Liście do Filemona, apostoł pisze tutaj z wielkim uczuciem oraz ujawnia bardzo dużo na własny temat.