Dominic BARTON

Dyrektor zarządzający w skali globalnej w McKinsey & Company.