TSF Jazz Radio

Dominik Kacper PŁAZA

Dr archeologii, kustosz Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi zatrudniony w Dziale Starszej i Środkowej Epoki Kamienia.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam