Dominik Kacper PŁAZA

Dr archeologii, kustosz Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi zatrudniony w Dziale Starszej i Środkowej Epoki Kamienia.

Dominik Kacper PŁAZA: Ile lat ma Łódź? Historia dłuższa niż wyobrażenia
Dominik Kacper PŁAZA

Dominik Kacper PŁAZA

Ile lat ma Łódź? Historia dłuższa niż wyobrażenia

Panuje mit, że historia Łodzi rozpoczęła się na początku XIX w. i naznaczyli ją Izrael Poznański i Karol Scheibler. Tak, to w 1821 r. zdecydowano o budowie Nowego Miasta i wytyczono m.in. plac Wolności, przy którym zaczyna się ulica Piotrkowska. Mówiąc o historii Łodzi, nie można jednak ograniczać się tylko do fabrykantów.