Dominik Kacper PŁAZA

Dr archeologii, kustosz Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi zatrudniony w Dziale Starszej i Środkowej Epoki Kamienia.

polecamy

Dominik Kacper PŁAZA