Dominika BYCHAWSKA-SINIARSKA

Prawniczka, absolwentka Kolegium Europejskiego w Natolinie, pracowała w kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, od 2008 r. szefowa „Obserwatorium wolności mediów w Polsce” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, członek Panelu Doradczego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, odznaczona dziennikarską nagrodą „Artykułu 54 Konstytucji RP” za zasługi na rzecz wolności słowa w Polsce.

Ryc.Fabien Clairefond

Dominika BYCHAWSKA - SINIARSKA: "Trybunał strasburski i chaos w określeniu odpowiedzialności właścicieli portali za treść komentarzy"
Dominika BYCHAWSKA-SINIARSKA

Dominika BYCHAWSKA-SINIARSKA

"Trybunał strasburski i chaos w określeniu odpowiedzialności właścicieli portali za treść komentarzy"

Najpierw długo przekonywano, że w stosunku do usługodawców należy stosować przepisy ustawy o handlu elektronicznym, odzwyczajając się jednocześnie od stosowania prawa prasowego do spraw internetowych. Teraz zobowiązuje się właścicieli portali do usuwania komentarzy zawierających mowę nienawiści lub groźby. Jeszcze inne zasady wprowadzono przy ochronie dóbr osobistych.

Dominika BYCHAWSKA - SINIARSKA: "Monitorowanie korespondencji pracownika. Zmiana w orzecznictwie ETPCz"
Dominika BYCHAWSKA-SINIARSKA

Dominika BYCHAWSKA-SINIARSKA

"Monitorowanie korespondencji pracownika. Zmiana w orzecznictwie ETPCz"

O tym jak rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie zwolnionego inżyniera sprzedaży, zmienia dotychczasowe orzecznictwo w zakresie sposobu kontroli korespondencji pracowników, i jaki to będzie mieć wpływ na polskie przepisy prawa pracy, pisze Dominika Bychawska – Siniarska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Adam BODNAR, Dominika BYCHAWSKA-SINIARSKA: "Kawiorowa dyplomacja znowu wygrała w Strasburgu"
Adam BODNARDominika BYCHAWSKA-SINIARSKA

Adam BODNAR
Dominika BYCHAWSKA-SINIARSKA

"Kawiorowa dyplomacja znowu wygrała w Strasburgu"

Wybór Pedro Agramunta i Tadeusza Iwińskiego, co do których niezależności istnieją tak poważne wątpliwości, może skutecznie wpłynąć na wynik ich pracy, jak również osłabić wizerunek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Dominika BYCHAWSKA-SINIARSKA: "Dziś dyktatura przejmuje przewodnictwo Rady Europy"
Dominika BYCHAWSKA-SINIARSKA

Dominika BYCHAWSKA-SINIARSKA

"Dziś dyktatura przejmuje przewodnictwo Rady Europy"

Azerbejdżan prowadzi w Zgromadzeniu Parlamentarnym ostrą politykę lobbingową, ofiarując posłom astrachański kawior i wycieczki all inclusive w zamian za pozytywne głosy podczas głosowań nas stanem przestrzegania praw człowieka w tym kraju.

Adam BODNAR, Dominika BYCHAWSKA-SINIARSKA: "Ratujmy Europejski Trybunał Praw Człowieka"
Adam BODNARDominika BYCHAWSKA-SINIARSKA

Adam BODNAR
Dominika BYCHAWSKA-SINIARSKA

"Ratujmy Europejski Trybunał Praw Człowieka"

“Ratowanie Trybunału i systemu ochrony praw człowieka powinno stać się europejskim priorytetem. Bez Wielkiej Brytanii na pokładzie, cały system Rady Europy może utonąć. Może to z kolei prowadzić członków takich jak Rosja, Ukraina czy Azerbejdżan do ignorowania Konwencji i wyroków Trybunału Strasburskiego”