Douglas SELVAGE

Historyk propagandy pracujący w Instytucie Historii Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Zajmuje się historią Układu Warszawskiego i wykorzystywaniem propagandy w czasach zimnej wojny. W latach 2001-2006 pracował jako historyk w Departamencie Stanu. W Wilson Project realizuje projekt "Operation 'Pandemic': Bulgarian State Security, the East German Ministry for State Security, and the Soviet Bloc's AIDS Disinformation Campaign, 1983-1989"

Douglas SELVAGE: Jak Moskwa szerzy dezinformację z wykorzystaniem sieci społecznościowych
Douglas SELVAGE

Douglas SELVAGE

Jak Moskwa szerzy dezinformację z wykorzystaniem sieci społecznościowych

W latach 80. musiały minąć tygodnie, a nawet miesiące, zanim pojawiła się nowa publikacja lub audycja odzwierciedlająca dezinformację KGB. Tymczasem w przypadku rzekomych laboratoriów broni biologicznej na Ukrainie czy moskiewskiej dezinformacji w związku z COVID-19 rosyjskie tezy zaczęły się rozprzestrzeniać w niektórych środowiskach internetowych niemal natychmiastowo i z ogromną prędkością.