TSF Jazz Radio

Ed WEST

Zastępca redaktora naczelnego brytyjskiego portalu informacyjnego UnHerd. Ostatnio wydał: „Small Men on the Wrong Side of History” („Mali ludzie po niewłaściwej stronie historii”) w wyd. Little, Brown.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam