TSF Jazz Radio

Edmund S. PHELPS

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Dyrektor Center on Capitalism and Society funkcjonującego w ramach Uniwersytetu Columbia i dziekan Newhuadu Business School. Autor wielu książek, m.in. Rewarding Work i Mass Flourishing.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam