Edyta ŻYŁA

Dyrektor Biura Public Relations i Marketingu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Edyta ŻYŁA: Kolejny raz możemy być dumni z Polski
Edyta ŻYŁA

Edyta ŻYŁA

Kolejny raz możemy być dumni z Polski

Możemy mieć nadzieje, że przez czas kryzysu przejdziemy bez większego uszczerbku. Dzięki pracy bardzo wielu ludzi i sprawnemu zarządzaniu ekstremalnie trudnymi procesami, także w profesjonalny sposób komunikowanymi.