Eliezer YUDKOWSKY

Amerykański badacz sztucznej inteligencji, szczególnie technologicznej osobliwości i propagator Friendly artificial intelligence (przyjaznej sztucznej inteligencji)

Eliezer YUDKOWSKY: Siła inteligencji
Eliezer YUDKOWSKY

Eliezer YUDKOWSKY

Siła inteligencji

Niedocenienie inteligencji pociąga za sobą niedoszacowanie potencjalnej potęgi sztucznej inteligencji.