TSF Jazz Radio

Elisabeth de CASTEX

Doktor nauk politycznych. Prowadzi blog poświęcony wyzwaniom dla człowieka w Fundacji na rzecz Innowacji Politycznych. Współprowadzi seminarium w Doctoral School of Science w Paryżu na temat kondycji człowieka w erze N.B.I.C. Jest członkiem Rady Naukowej Fundacji Innowacji Politycznych.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam