Emil BRIX

Austriacki dyplomata i historyk. W latach 1990–1995 Konsul Generalny w Krakowie.