Emmanuelle POLACK

Najwybitniejsza francuska badaczka kwestii dzieł sztuki zagrabionych we Francji w czasie okupacji. W latach 2013-2017 ekspertka Task Force Schwabinger Kunstfund i badaczka Narodowego Instytutu Historii Sztuki. Uhonorowana Nagrodą Berthe Weill.