Ewa FABIAN

Warszawska adwokat, entuzjastka nowych technologii, alumna Politechniki Warszawskiej, międzynarodowych kancelarii prawniczych i Instytutu Arbitrażowego SCC w Sztokholmie.

Ewa FABIAN: Informacyjna panika. Jak oceniać wiadomości?
Ewa FABIAN

Ewa FABIAN

Informacyjna panika. Jak oceniać wiadomości?

Jeśli napotykamy wypowiedź w mediach, która od razu bardziej przypomina złośliwą uwagę, plotkę lub pomówienie niż ważną informację, to czy powinniśmy poświęcać jej wiele uwagi?

Ewa FABIAN: Hongkong w protestach - za sprawą nowego prawa
Ewa FABIAN

Ewa FABIAN

Hongkong w protestach - za sprawą nowego prawa

Mieszkańcy Hongkongu nie mogą liczyć na niepodległość; raczej obserwują proces wygaszania ich autonomii. Ma to niewątpliwie wpływ na nasilenie się protestów w reakcji na ograniczanie przez lokalne władze praw, które i tak ostatecznie najprawdopodobniej zostaną zniesione.

Ewa FABIAN: Algorytmy nie tworzą muzyki
Ewa FABIAN

Ewa FABIAN

Algorytmy nie tworzą muzyki

Automat nie ma potrzeby tworzenia muzyki, nie tworzy jej sam z siebie dla samej przyjemności usłyszenia dźwięków, by nie pozostawać w ciszy, nie podejmuje wyzwania stopniowego przekraczania swoich ograniczeń. Muzyka nie jest celem. Być może dlatego muzyka tworzona komputerowo nie budzi szczególnego entuzjazmu.

Ewa FABIAN: Biblioteka. Nie tylko książki
Ewa FABIAN

Ewa FABIAN

Biblioteka. Nie tylko książki

Ktoś może zapytać, po co nam biblioteki, skoro jest internet. Po co książka drukowana, skoro mamy komputery? Argumentujących w ten sposób odsyłam do opowiadania „Biblioteka Babel” J.L. Borgesa (1941).

Ewa FABIAN: O relacji człowiek-maszyna. Prace Brukseli, luddyści i efekt gotowanej żaby
Ewa FABIAN

Ewa FABIAN

O relacji człowiek-maszyna.
Prace Brukseli, luddyści i efekt gotowanej żaby

Nikt nie nadąża z definiowaniem pojęć, a tymczasem brak nam przemyśleń nad moralnością w relacji człowiek-maszyna. Przede wszystkim o tym, ile wirtualności i robotyki jesteśmy w stanie zaakceptować w swoim życiu. Robot jest przecież intruzem i kwestią etyki będzie zdecydowanie, jak się z tym czujemy i co zrobimy.

Ewa FABIAN: Trzy mity o Sztucznej Inteligencji
Ewa FABIAN

Ewa FABIAN

Trzy mity o Sztucznej Inteligencji

Sposób funkcjonowania sieci neuronowych i niezwykłe efekty, jakie pozwalają one osiągnąć, powinny nas doprowadzić do redefinicji samego pojęcia sztucznej inteligencji.

Ewa FABIAN: Czytając Mistewicza. Albo o świecie 2.0 z wieloma niewiadomymi
Ewa FABIAN

Ewa FABIAN

Czytając Mistewicza.
Albo o świecie 2.0 z wieloma niewiadomymi

Wszystkim nam zależy na naszej wolności, swobodach obywatelskich, ochronie bezpieczeństwa, pokoju i dobrobycie. Choć krzycząc na siebie osiągniemy jakiś efekt, a nawet tymczasowe rozwiązanie, lepiej byłoby zwrócić się do robota ze śrubokrętem w ręku i programistą na podorędziu.

Ewa FABIAN: Autor non sequitur - czyli o sądowych przywilejach autorów
Ewa FABIAN

Ewa FABIAN

Autor non sequitur - czyli o sądowych przywilejach autorów

Polska jest w Unii Europejskiej już od wielu lat, ale niektóre korzyści z tego wynikające przechodzą niezauważone. Tak jest między innymi z możliwością dochodzenia w Polsce praw autorów w sporach z zagranicznymi stronami internetowymi.

Ewa FABIAN: Rzecz o uczciwości kupieckiej. Albo o dobrych obyczajach wprowadzonych do orzeczeń sądów
Ewa FABIAN

Ewa FABIAN

Rzecz o uczciwości kupieckiej.
Albo o dobrych obyczajach wprowadzonych do orzeczeń sądów

Dzięki ogólności terminu takiego jak „dobre obyczaje” można się odwoływać do tzw. norm pozaprawnych, czyli właśnie na przykład do uczciwości kupieckiej. Definicji tego, czym jest uczciwość kupiecka, nie znajdziemy jednak w żadnym akcie prawnym – jest to odwołanie wyłącznie do ogólnego poczucia tego, jak rozumiemy w Polsce uczciwość i przyzwoitość w obrocie handlowym.

Ewa FABIAN: What if robots handle it better than lawyers?
Ewa FABIAN

Ewa FABIAN

What if robots handle it better than lawyers?

Will the creation of technology able to replace lawyers during the preliminary analysis of large amounts of text (at present usually carried out by people using better and better legal databases) result in a lower demand for individuals performing the legal profession? It is hard to predict taking into consideration the amount of legal problems that may arise with the arrival of autonomous technology in our lives…

Ewa FABIAN: A jeśli roboty poprowadzą lepiej niż prawnicy?
Ewa FABIAN

Ewa FABIAN

A jeśli roboty poprowadzą lepiej niż prawnicy?

Czy stworzenie technologii zastępujących prawnika we wstępnej analizie dużych ilości tekstu (obecnie najczęściej wykonywaną przez ludzi z pomocą coraz lepszych prawniczych baz danych) spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na osoby wykonujące ten zawód? Trudno przewidzieć, biorąc pod uwagę jak wiele problemów prawnych może wywołać pojawienie się w naszym życiu autonomicznych technologii…

Ewa FABIAN: Antonin Scalia
Ewa FABIAN

Ewa FABIAN

Antonin Scalia

Był zwolennikiem konserwatywnej metody interpretacji konstytucji, tzw. oryginalizmu. Kiedy w ostatnim czasie rozpoczęto w Polsce tak żywiołową dyskusję o polskiej konstytucji, sędziach konstytucyjnych i samym procesie wykładni, nieraz myślałam o uśmiechniętej twarzy sędziego Scalii.

Ewa FABIAN: "Paragraf na nowoczesność"
Ewa FABIAN

Ewa FABIAN

"Paragraf na nowoczesność"

„Wyzwanie stojące przed dzisiejszymi praktykami prawa wymagają co najmniej takiej kreatywności, jak zadanie ujednolicenia prawa w okresie międzywojennym. Z czegoś trzeba będzie zrezygnować, coś innego — jak technologiczne wspomaganie efektywności pracy — powitać jako nową niezbędną umiejętność”.