Ewa RZECZKOWSKA

Adiunkt w Instytucie Historii KUL. Jest autorką lub współautorką 4 monografii, kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii najnowszej. Laureatka nagrody im. Profesora Tomasza Strzembosza za 2015 r.

Ewa RZECZKOWSKA: Władysław Siła-Nowicki i nieudana ucieczka z Rakowieckiej
Ewa RZECZKOWSKA

Ewa RZECZKOWSKA

Władysław Siła-Nowicki i nieudana ucieczka z Rakowieckiej

Jesienią 1947 r. Władysław Siła-Nowicki został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Przeszedł ponadroczne śledztwo. Następnie Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na czterokrotną karę śmierci. Po wyroku przebywał w więzieniu na warszawskim Mokotowie. W styczniu 1949 r. wraz z grupą współosadzonych podjął próbę ucieczki z więzienia.