Ewelina U. OCHAB

Autorka i współzałożycielka Koalicji na rzecz Reagowania na Ludobójstwo. Zajmuje się tematyką ludobójstwa, ze szczególnym uwzględnieniem prześladowań mniejszości etnicznych i religijnych na świecie. Autorka ponad 30 raportów dla ONZ (w tym raportów z Powszechnego Przeglądu Okresowego) oraz składała ustne i pisemne oświadczenia na forum Rady Praw Człowieka, Forum ONZ ds. Mniejszości, PACE oraz innych forach międzynarodowych i regionalnych.