Jean-Marc FENET

Profesor „agrégé” w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych, absolwent francuskiej Ecole Nationale d’Administration (elitarna szkoła wyższa, odpowiednik polskiej KSAP).
Kariera zawodowa we francuskim Ministerstwie Finansów (do szczebla zastępcy dyrektora generalnego do spraw finansów publicznych w roku 2012).
Od września 2012 r. radca minister i szef regionalnego wydziału ekonomicznego przy Ambasadzie Francji w Warszawie obejmującego Europę Środkową i kraje bałtyckie.

polecamy

Jean-Marc FENET