TSF Jazz Radio

Jean-Marc FENET

Profesor „agrégé” w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych, absolwent francuskiej Ecole Nationale d’Administration (elitarna szkoła wyższa, odpowiednik polskiej KSAP).
Kariera zawodowa we francuskim Ministerstwie Finansów (do szczebla zastępcy dyrektora generalnego do spraw finansów publicznych w roku 2012).
Od września 2012 r. radca minister i szef regionalnego wydziału ekonomicznego przy Ambasadzie Francji w Warszawie obejmującego Europę Środkową i kraje bałtyckie.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam