Filip GAŃCZAK

Doktor nauk politycznych, dziennikarz, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Autor m.in. „Filmowcy w matni bezpieki”, „Jan Sehn. Tropiciel nazistów”, „Gryf, młot i cyrkiel. Szczecin w polityce władz NRD 1970–1990”. Laureat Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego.

Fot. Magda Varda

Filip GAŃCZAK: Szczecin oczami władz NRD
Filip GAŃCZAK

Filip GAŃCZAK

Szczecin oczami władz NRD

Młot i cyrkiel to elementy godła państwowego Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W herbie Szczecina widnieje z kolei głowa gryfa. Miasto portowe leży niespełna 150 kilometrów od Berlina. Po II wojnie światowej przypadło jednak Polsce. Szczeciński gryf nie splótł się z młotem i cyrklem.

Filip GAŃCZAK: Die Stadt Szczecin (Stettin) in den augen der DDR-Führung
Filip GAŃCZAK

Filip GAŃCZAK

Die Stadt Szczecin (Stettin) in den augen der DDR-Führung

Im Staatswappen der Deutschen Demokratischen Republik befinden sich ein Hammer und ein Zirkel. Das Wappen der Stadt Szczecin zeigt den Kopf eines roten Greifen. Die Hafenmetropole liegt keine 150 Kilometer von Berlin entfernt. Nach dem Zweiten Weltkrieg fiel sie an Polen. Aus Stettin wurde Szczecin. Der rote Greif einerseits, Hammer und Zirkel andererseits, schlugen unterschiedliche Pfade ein.