TSF Jazz Radio

Foster PROVOST

Profesor New York University. Autor prac z zakresu analizy potencjału uczenia się przez komputery z wykorzystaniem algorytmów ROC. Członek rad redakcyjnych Journal of Machine Learning Research oraz Data Mining.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam