Francesco MORABITO

Włoski YouTuber i twórca internetowy, założyciel popularnego włoskiego kanału "FraMora", mieszka w Warszawie, pochodzi z Turynu

Francesco MORABITO: Warsaw, a city that stole my heart
Francesco MORABITO

Francesco MORABITO

Warsaw, a city that stole my heart

‘The Poles are a great nation of proud people, eager to act and amaze the world. I am convinced that Poland will continue to develop in the years to come. I see my future in Warsaw, a city that bears witness to the extraordinary soul of this country,’ writes Francesco MORABITO, a popular Italian YouTuber who fights stereotypes about Poland on social media.

Francesco MORABITO: Warszawa – miasto, które zdobyło moje serce
Francesco MORABITO

Francesco MORABITO

Warszawa – miasto, które zdobyło moje serce

Polacy to wspaniały naród dumnych ludzi, chętnych do działania i zadziwiania świata. Jestem przekonany, że w nadchodzących latach Polska będzie nadal się rozwijać. Swoją przyszłość widzę w Warszawie – mieście, które jest świadectwem niezwykłej duszy tego kraju – pisze Francesco MORABITO, popularny włoski youtuber, który w mediach społecznościowych walczy ze stereotypami dotyczącymi Polski.

Francesco MORABITO : Vivre à Varsovie, ville qui a conquis mon cœur.
Francesco MORABITO

Francesco MORABITO

Vivre à Varsovie, ville qui a conquis mon cœur.

La Pologne est un pays qui mérite d’être connu et apprécié pour son histoire, sa culture et son esprit résilient. Je suis reconnaissant de faire partie de cette merveilleuse aventure et convaincu que la Pologne continuera de surprendre et d’inspirer le monde – écrit Francesco MORABITO, créateur de contenu italien, qui combat les stéréotypes sur la Pologne sur sa chaîne YouTube « FraMORA ».

Francesco MORABITO: Vivere a Varsavia - la città che mi ha conquistato il cuore
Francesco MORABITO

Francesco MORABITO

Vivere a Varsavia - la città che mi ha conquistato il cuore

La Polonia è un paese che merita di essere conosciuto e apprezzato per la sua storia, la sua cultura e il suo spirito resiliente. Sono grato di essere parte di questa meravigliosa avventura e convinto che la Polonia continuerà a sorprendere e ispirare il mondo – scrive Francesco MORABITO, content creator italiano, che combatte gli stereotipi sulla Polonia sul suo canale YouTube „FraMORA”.