Prof. Gabriele WERNER

Profesor nadzw. Uniwersytetu Sztuk Stosowanych w Wiedniu, doktor filozofii. Wykładała m. in. na Humboldt-Universität Berlin, Hochschule der Künste Berlin oraz Universität Linz. Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół znaczenia teorii feministycznych oraz roli pojęcia „politycznego“ w dyskursie o obrazie.

Prof. Gabriele WERNER: "Nie każdy zwrot ku obrazowemu oznacza to samo"
Prof. Gabriele WERNER

Prof. Gabriele WERNER

"Nie każdy zwrot ku obrazowemu oznacza to samo"

„Społeczeństwo jest tekstem. Natura i jej naukowe reprezentacje są «dyskursami». Nawet Nieświadome ustrukturyzowane jest jak język”. By dotrzeć do struktur i form, które kontrolują porządek obrazu, należy uwolnić obraz z „linearnego dyktatu tekstu”, z jego językowej powierzchni”