Geoffroy LEJEUNE

Redaktor naczelny tygodnika Journal du Dimanche, wcześniej Valeurs Actuelles. Absolwent École supérieure de journalisme de Paris. Autor książek, w tym m.in. Une élection ordinaire.

Ryc.Fabien Clairefond

Michel HOUELLEBECQ, Geoffroy LEJEUNE: Dialog o upadku i nadziei
Geoffroy LEJEUNEMichel HOUELLEBECQ

Geoffroy LEJEUNE
Michel HOUELLEBECQ

Dialog o upadku i nadziei

Jeden z najważniejszych dialogów współczesności prowadzą Michel HOUELLEBECQ i Geoffroy LEJEUNE przekonując, że historię ostatniego stulecia można by streścić w zdaniu: masowa dechrystianizacja prawie całego Zachodu, głównie w Europie, gdzie w ciągu kilkudziesięciu lat zniszczono to, co budowane było przez piętnaście wieków.