TSF Jazz Radio

Grzegorz MAJEWSKI

Działacz wrocławskiej opozycji lat 80. XX w., brał. m.in. udział w działaniach organizowanych przez Solidarność Polsko-Czechosłowacką i Ruch Wolność i Pokój. Od lat 90. XX w. dokumentuje relacje członków środowiska dysydenckiego po obu stronach granicy.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam