Grzegorz MICHALIK

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwent studiów MBA, radca prawny. Zainteresowania autora obejmują dzieje medycyny i społeczeństwa, w szczególności historii chorób społecznych.

Grzegorz MICHALIK: Stalinizacja polskiej psychiatrii
Grzegorz MICHALIK

Grzegorz MICHALIK

Stalinizacja polskiej psychiatrii

W okresie stalinowskim w Polsce trudno było o dziedzinę, która oparłaby się wpływom ideologii komunistycznej. Tak było również w przypadku polskiej psychiatrii naukowej.