Guillaume MÉTAYER

Literaturoznawca, filozof, poeta. Tłumacz literatury, pracownik naukowy CNRS. Autor m.in."Nietzsche et Voltaire. Libération de l’esprit et réforme de la civilisation", "Anatole France et le nationalisme littéraire. Scepticisme et tradition".

Guillaume MÉTAYER: Musimy wspólnie przepracować "pęknięcie" Europy Guillaume MÉTAYER: Musimy wspólnie przepracować "pęknięcie" Europy
Guillaume MÉTAYER

Guillaume MÉTAYER

Musimy wspólnie przepracować "pęknięcie" Europy

Wielkie wspólne wydarzenia powinniśmy obchodzić w Europie wspólnie. Mam na myśli stulecie Europy, 11 listopada czy trzydziestolecie rocznicy upadku muru berlińskiego i demontażu żelaznej kurtyny. Powinniśmy traktować te rocznice jako okazję do wielkiej debaty nad naszym wspólnym losem.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam