TSF Jazz Radio

Guillaume MÉTAYER

Literaturoznawca, filozof, poeta. Tłumacz literatury, pracownik naukowy CNRS. Autor m.in."Nietzsche et Voltaire. Libération de l’esprit et réforme de la civilisation", "Anatole France et le nationalisme littéraire. Scepticisme et tradition".

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam