Prof. Günter HELLMANN

Profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem. Politolog specjalizujący się w analizie niemieckiej polityki zagranicznej i tematyce bezpieczeństwa międzynarodowego.

Prof. Günter HELLMANN: O hegemonii Niemiec w Europie słów kilka
Prof. Günter HELLMANN

Prof. Günter HELLMANN

O hegemonii Niemiec w Europie słów kilka

Niemiecka semantyczna dyplomacja skrupulatnie unikała dotąd jakiegokolwiek użycia „Gestaltungsmächt” dla opisania samych siebie. Każdy dyplomatycznie zręczny kanclerz Niemiec zawsze powstrzymywał się od podnoszenia własnej rangi do wyższego statusu, pozwalającego na przyznawanie „partnerstwa w przywództwie” innym państwom europejskim.