TSF Jazz Radio

Hanna NENCKA COMBE

Ukończyła fizykę teoretyczną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, za doktorat w Instytucie Fizyki Molekularnej uzyskuje Nagrodę Polskiej Akademii Nauk. Pracuje w Centrum Matematycznym na Maderze i na Uniwersytecie Columbia w Nowym Yorku. Opublikowała około 60 prac dotyczących sieciowych modeli teorii cechowania, teorii operatorów fraktalowych i geometrii rozmaitości statystycznych.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam