Hanna NENCKA COMBE

Ukończyła fizykę teoretyczną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, za doktorat w Instytucie Fizyki Molekularnej uzyskuje Nagrodę Polskiej Akademii Nauk. Pracuje w Centrum Matematycznym na Maderze i na Uniwersytecie Columbia w Nowym Yorku. Opublikowała około 60 prac dotyczących sieciowych modeli teorii cechowania, teorii operatorów fraktalowych i geometrii rozmaitości statystycznych.

Hanna Nencka COMBE: Na przekór wszystkim złym wiatrom. Osobiste spotkania z dziedzictwem Marii Curie-Skłodowskiej
Hanna NENCKA COMBE

Hanna NENCKA COMBE

Na przekór wszystkim złym wiatrom.
Osobiste spotkania z dziedzictwem Marii Curie-Skłodowskiej

Prezydent RP Ignacy Mościcki, przesyłając Irenie Joliot-Curie kondolencje z powodu śmierci matki, pisał: Polska traci w śp. Pani Skłodowskiej-Curie nie tylko uczoną, która imię swej ojczyzny wsławiła w całym świecie, ale i wielką obywatelkę, zawsze przez całe życie czujnie stojącą na straży interesów swego narodu. Myślę, że Polska nigdy nie straciła i nie straci Marii Curie-Skłodowskiej, gdyż żyje ona ciągle w nas.

Hanna NENCKA COMBE: Contre tous les mauvais vents
Hanna NENCKA COMBE

Hanna NENCKA COMBE

Contre tous les mauvais vents

Le 7 novembre de cette année nous fêtons le 150e anniversaire de la scientifique Marie Curie-Skłodowska. Pour moi, elle reste éternellement jeune et vivante. Elle m’accompagne depuis toujours. Le président de la République de Pologne Ignacy Mościcki, dans sa lettre de condoléances adressée à Irène Joliot-Curie pour la mort de sa mère, écrivait : La Pologne perd, en la personne de feu Madame Curie-Skłodowska non seulement une scientifique qui a honoré le nom de sa patrie dans le monde entier, mais une grande citoyenne, qui, durant toute sa vie, n’a cessé de veiller aux intérêts de sa nation.