Hanna NENCKA COMBE

Ukończyła fizykę teoretyczną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, za doktorat w Instytucie Fizyki Molekularnej uzyskuje Nagrodę Polskiej Akademii Nauk. Pracuje w Centrum Matematycznym na Maderze i na Uniwersytecie Columbia w Nowym Yorku. Opublikowała około 60 prac dotyczących sieciowych modeli teorii cechowania, teorii operatorów fraktalowych i geometrii rozmaitości statystycznych.

Hanna NENCKA COMBE: Contre tous les mauvais vents
Hanna NENCKA COMBE

Hanna NENCKA COMBE

Contre tous les mauvais vents

Le 7 novembre de cette année nous fêtons le 150e anniversaire de la scientifique Marie Curie-Skłodowska. Pour moi, elle reste éternellement jeune et vivante. Elle m’accompagne depuis toujours. Le président de la République de Pologne Ignacy Mościcki, dans sa lettre de condoléances adressée à Irène Joliot-Curie pour la mort de sa mère, écrivait : La Pologne perd, en la personne de feu Madame Curie-Skłodowska non seulement une scientifique qui a honoré le nom de sa patrie dans le monde entier, mais une grande citoyenne, qui, durant toute sa vie, n’a cessé de veiller aux intérêts de sa nation.

Hanna Nencka COMBE: Na przekór wszystkim złym wiatrom. Osobiste spotkania z dziedzictwem Marii Curie-Skłodowskiej
Hanna NENCKA COMBE

Hanna NENCKA COMBE

Na przekór wszystkim złym wiatrom.
Osobiste spotkania z dziedzictwem Marii Curie-Skłodowskiej

Prezydent RP Ignacy Mościcki, przesyłając Irenie Joliot-Curie kondolencje z powodu śmierci matki, pisał: Polska traci w śp. Pani Skłodowskiej-Curie nie tylko uczoną, która imię swej ojczyzny wsławiła w całym świecie, ale i wielką obywatelkę, zawsze przez całe życie czujnie stojącą na straży interesów swego narodu. Myślę, że Polska nigdy nie straciła i nie straci Marii Curie-Skłodowskiej, gdyż żyje ona ciągle w nas.