Haruka KOSAKA

Japońska publicystka zajmująca się muzyką klasyczną. Redaktorka magazynu „Chopin”. Autorka m.in. „Kin
no Himawari”, krytycznej biografii japońskiej pianistki Hiroko Nakamury (Shueisha).

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Haruka KOSAKA: Il Giappone innamorato di Chopin
Haruka KOSAKA

Haruka KOSAKA

Il Giappone innamorato di Chopin

È certo che il Concorso Chopin ha un significato speciale per i giapponesi. È difficile non adorare qualcosa che si ama. E amare Chopin è semplicemente una cosa meravigliosa. Il fatto che i giapponesi siano la seconda nazione che più ama Chopin dopo i polacchi è probabilmente percepito anche dai polacchi stessi.

Haruka KOSAKA: Japan’s love for Chopin
Haruka KOSAKA

Haruka KOSAKA

Japan’s love for Chopin

There is no doubt that the Chopin Competition is specifically important for the Japanese. It is hard not to have a soft spot for something you love. And loving Chopin is simply wonderful. The fact that, in their love for the composer, the Japanese are second only to the Poles, seems to be noticed even by the Poles themselves – writes Haruka KOSAKA.

Haruka KOSAKA: Japón enamorado de Chopin
Haruka KOSAKA

Haruka KOSAKA

Japón enamorado de Chopin

«Seguro es que el Concurso Chopin tiene para los japoneses un significado especial. Es difícil que no te encante algo que amas. Y amar a Chopin es simplemente algo estupendo. El hecho de que los japoneses son la segunda nación después de la polaca que más ama a Chopin, creo que eso lo sienten también los polacos mismos», escribe Haruka KOSAKA

Haruka KOSAKA: Japonia w Chopinie zakochana
Haruka KOSAKA

Haruka KOSAKA

Japonia w Chopinie zakochana

Pewne jest, że Konkurs Chopinowski ma dla Japończyków szczególne znaczenie. Trudno nie uwielbiać czegoś, co się kocha. A kochać Chopina to po prostu wspaniała rzecz. To, że Japończycy są drugim po Polakach narodem najbardziej kochającym Chopina, jest chyba odczuwalne nawet dla samych Polaków.