Helena LAZAROWICZ

Właścicielka wydawnictwa „Lena”, działaczka opozycji przedsierpniowej, pracowniczka Zarządu Regionu „Solidarności” we Wrocławiu, w podziemiu od 13 grudnia 1981 roku, działaczka Solidarności Walczącej.

polecamy

Helena LAZAROWICZ