TSF Jazz Radio

Hervé THIS

Fizykochemik, pracownik INRA (Państwowy Instytut Badań Agronomicznych, Grupa Gastronomii Molekularnej, Laboratorium chemii analitycznej), dyrektor Centre international de gastronomie moléculaire AgroParisTech-Inra (Międzynarodowe Centrum Gastronomii Molekularnej AgroParisTech-Inra), profesor konsultujący w AgroParisTech-Inra, dyrektor naukowy fundacji Science&Culture Alimentaire (przy Akademii Nauk), członek i sekretarz sekcji Alimentation humanie na Académie d’agriculture de France (Francuska Akademia Rolnicza) oraz doradca naukowy czasopisma „Pour la Science” („Dla nauki”).

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam