Hervé THIS

Fizykochemik, pracownik INRA (Państwowy Instytut Badań Agronomicznych, Grupa Gastronomii Molekularnej, Laboratorium chemii analitycznej), dyrektor Centre international de gastronomie moléculaire AgroParisTech-Inra (Międzynarodowe Centrum Gastronomii Molekularnej AgroParisTech-Inra), profesor konsultujący w AgroParisTech-Inra, dyrektor naukowy fundacji Science&Culture Alimentaire (przy Akademii Nauk), członek i sekretarz sekcji Alimentation humanie na Académie d’agriculture de France (Francuska Akademia Rolnicza) oraz doradca naukowy czasopisma „Pour la Science” („Dla nauki”).

Hervé THIS: Marie Curie-Skłodowska… et la cuisine
Hervé THIS

Hervé THIS

Marie Curie-Skłodowska… et la cuisine

En ces temps de célébration d’une grande dame de la science, concluons en signalant que l’aventure des Lumières n’est pas terminée : elle ne fait que commencer. Sur les traces de nos grands anciens, hommes ou femmes, soyons des Hussards de la Connaissance.

Hervé THIS: Maria Curie-Skłodowska a kuchnia? Tak, spuścizna Wielkiej Polki może zadziwiać
Hervé THIS

Hervé THIS

Maria Curie-Skłodowska a kuchnia?
Tak, spuścizna Wielkiej Polki może zadziwiać

Maria Curie, w swojej słynnej pracy na temat wyizolowania radu, wpisywała się w działania o charakterze naukowym, a nie „technicznym” czy „technologicznym”. Dlatego proponuję, by nie uważać Marii Curie za „chemiczkę”, ale raczej za naukowca w dziedzinie chemii. Od kilkudziesięciu już lat walczę o to, by przestano mieszać te trzy pola: techniczne, technologiczne i naukowe.