Ian BOND

Dyrektor ds. polityki zagranicznej w Centrum Reform Europejskich. Wcześniej przez 28 lat pracował w brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, był m.in. ambasadorem Wielkiej Brytanii na Łotwie.