TSF Jazz Radio

Igor KHORKAVY

Lwowianin. Odbył studia na wydziałach stosunków międzynarodowych w Krakowie oraz Marsylii. Od 2016 roku mieszka i studiuje w Paryżu. Interesuje się problematyką ruchów społecznych na Ukrainie po 1991 roku oraz stosunkami polsko-ukraińskimi.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam