Igor KHORKAVY

Lwowianin. Odbył studia na wydziałach stosunków międzynarodowych w Krakowie oraz Marsylii. Od 2016 roku mieszka i studiuje w Paryżu. Interesuje się problematyką ruchów społecznych na Ukrainie po 1991 roku oraz stosunkami polsko-ukraińskimi.

Igor KHORKAVY: Stulecie Europy i literatura, która łączy nasze narody
Igor KHORKAVY

Igor KHORKAVY

Stulecie Europy i literatura, która łączy nasze narody

Kontakt jest niezbędny, wręcz obowiązkowy, jeśli chcemy żyć w Europie, w której będą panować szacunek i wzajemne rozumienie się narodów, szczególnie w sytuacjach konfliktowych. Chcemy, żeby inni wiedzieli, jak żyjemy, w jakiej przestrzeni kulturowej i obyczajowej toczy się nasze życie, czym się różnimy, ale też co powoduje, że mimo wszystko jesteśmy jakoś do siebie podobni. Wydaje mi się, że warto od tego zacząć.