Igor LYUBASHENKO

Politolog specjalizujący się w tematyce nowych mediów w Europie Wschodniej a także polityce zewnętrznej UE, stosunkach międzynarodowych na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej, procesach zachodzące w postsowieckich państwach Europy Wschodniej (w szczególności na Ukrainie i w Mołdawii). W 2010 r. obronił doktorat na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, adiunkt w Centrum Studiów nad Demokracją SWPS.

Igor LYUBASHENKO: "Nie zapominajcie o Ukrainie. O potrzebie myślenia odważnego"
Igor LYUBASHENKO

Igor LYUBASHENKO

"Nie zapominajcie o Ukrainie. O potrzebie myślenia odważnego"

Problem polega na tym, że ani władze ukraińskie, ani obywatele w większości nie wiedzą, jakiego państwa chcą. Zarówno sondaże, jak i deklaracje polityczne powiedzą, że Ukraińcy chcą demokracji, praworządności i głębszej integracji z UE. Czy nie zapominamy jednak, jak różną treścią można wypełnić pojęcie „demokracja”?

Klaus BACHMANN, Igor LYUBASHENKO: "Czy rosyjska kampania propagandowa w Internecie jest skuteczna?"
Igor LYUBASHENKOKlaus BACHMANN

Igor LYUBASHENKO
Klaus BACHMANN

"Czy rosyjska kampania propagandowa w Internecie jest skuteczna?"

Pluralistyczna ignorancja jest koncepcją opisującą sytuację, w której rozmówcy skłaniają się ku opinii dominującej w rozmowie wewnątrz danej grupy, dostosowując własną opinię ku tej, którą błędnie postrzegają jako opinię większości. Pluralistyczna ignorancja może skłonić członków grupy, aby zgodzili się na decyzje, której są przeciwni, jeżeli posiadają oni wiarygodną informację o preferencjach panujących wśród innych członków grupy. Wśród znanych przykładów można wymienić częstotliwość występowania korupcji wśród przedsiębiorców, mimo iż korupcja jest nielegalna, pod warunkiem że ostatni mają powody myśleć, że ich biznesowe środowisko akceptuje korupcję i wymaga od nich bycia skorumpowanym.

Igor LYUBASHENKO: "Cyberwojna. Wojny wygrywają nie armie, lecz historie"
Igor LYUBASHENKO

Igor LYUBASHENKO

"Cyberwojna. Wojny wygrywają nie armie, lecz historie"

Zablokowanie przez władze rosyjskie kilku ważnych stron internetowych – portali informacyjnych i stron opozycjonistów – dla nikogo, kto uważnie obserwuje działania władz, nie powinno być niespodzianką.

Igor LYUBASHENKO: "Rewolucja. Rewolucja. Rewolucja. W schematach komunikacji"
Igor LYUBASHENKO

Igor LYUBASHENKO

"Rewolucja. Rewolucja. Rewolucja. W schematach komunikacji"

” 49% uczestników otrzymywało informację o protestach z Facebooka, 35% – VKontakte (rosyjskojęzyczny odpowiednik Facebooka), 51% – z portali. Protestujący uznali Facebook i portale informacyjne za bardziej wiarygodne źródła niż tradycyjna telewizja.”