Igor MUNTEANU

W latach 2010–2015 ambasador Mołdawii w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Dziś reprezentuje wiodący think tank w Mołdawii – Instytut Rozwoju i Inicjatyw Społecznych, założony w 1993 roku. Jest doktorem prawa.

polecamy

Igor MUNTEANU