TSF Jazz Radio

Igor MUNTEANU

W latach 2010–2015 ambasador Mołdawii w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Dziś reprezentuje wiodący think tank w Mołdawii – Instytut Rozwoju i Inicjatyw Społecznych, założony w 1993 roku. Jest doktorem prawa.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam