Prof. Ireneusz C. KAMIŃSKI

Profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego) i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji). Prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Odznaczony przez Prezydenta B.Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi za przygotowanie „skarg katyńskich” oraz reprezentowanie krewnych ofiar zbrodni przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

polecamy

Prof. Ireneusz C. KAMIŃSKI

Prof. Ireneusz C. KAMIŃSKI