Prof. Ireneusz C. KAMIŃSKI

Profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego) i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji). Prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Odznaczony przez Prezydenta B.Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi za przygotowanie „skarg katyńskich” oraz reprezentowanie krewnych ofiar zbrodni przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Prof. Ireneusz C.KAMIŃSKI: "Co ONZ może zrobić w sprawie Ukrainy?"
Prof. Ireneusz C. KAMIŃSKI

Prof. Ireneusz C. KAMIŃSKI

"Co ONZ może zrobić w sprawie Ukrainy?"

Międzynarodowe i krajowe organizacje pozarządowe są określane mianem piątej władzy, która kształtuje poglądy obywateli, ale i wpływa na decyzje rządów. Już najwyższy czas, by wspólną koalicję takich organizacji pilnie wokół Ukrainy budować.