TSF Jazz Radio

Prof. Ireneusz C. KAMIŃSKI

Profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego) i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji). Prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Odznaczony przez Prezydenta B.Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi za przygotowanie „skarg katyńskich” oraz reprezentowanie krewnych ofiar zbrodni przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam