TSF Jazz Radio

Izolda BOKSZCZANIN-GOŁAŚ

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych UW oraz studiów podyplomowych Master de Management Economique Europeen HEC. Pracownik Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam