Izolda BOKSZCZANIN-GOŁAŚ

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych UW oraz studiów podyplomowych Master de Management Economique Europeen HEC. Pracownik Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Izolda BOKSZCZANIN: "Silvio Berlusconi – przywództwo w epoce postpolityki"
Izolda BOKSZCZANIN-GOŁAŚ

Izolda BOKSZCZANIN-GOŁAŚ

"Silvio Berlusconi – przywództwo w epoce postpolityki"

Silvio Berlucsoni mówi językiem, który jest adresowany do publiczności spektaklu. Komunikat ten jest przeznaczony dla „zwykłych” ludzi, w tym celu sam nadawca prezentuje się jako jeden z nich, daleki od świata polityki, a także pokazuje konieczność wsłuchiwania się w potrzeby tych ludzi i ich reprezentowania. Jest utalentowanym współczesnym trybunem ludowym.