TSF Jazz Radio

Izolda BOKSZCZANIN

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych UW (1993) oraz studiów podyplomowych Master de Management Economique Europeen HEC (1995). Pracownik Instytutu Nauk Politycznych od 1994 r., na stanowisku adiunkta od 2002 r.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam