Jacek KLOCZKOWSKI

Wiceprezes Ośrodka Myśli Politycznej. Autor m.in. Czasy grubej przesady (2010), redaktor wielu antologii i prac zbiorowych, m.in.: Stańczycy – konserwatyzm, który przeminął? (2016), Naród. Idee polskie (2011) i Realizm polityczny. Przypadek polski (2008).

Jacek KLOCZKOWSKI: Wartości europejskie jako środek przymusu bezpośredniego?
Jacek KLOCZKOWSKI

Jacek KLOCZKOWSKI

Wartości europejskie jako środek przymusu bezpośredniego?

Największe frakcje Parlamentu Europejskiego ogłosiły: Potwierdzamy konieczność wprowadzenia nowego mechanizmu ochrony budżetu UE, tam, gdzie nie przestrzega się praworządności lub gdzie istnieje systemowe zagrożenie dla wartości europejskich. Brzmi to szlachetnie i na dużym poziomie ogólności trudno nie przyklasnąć tej trosce. Kłopoty zaczną się jednak w chwili, gdy zechcemy być bardziej dociekliwi i poczniemy zastanawiać się, czym właściwie jest to systemowe zagrożenie i zwłaszcza czym, do diaska, są owe wartości europejskie.

Jacek KLOCZKOWSKI: O istocie relacji czesko-polskich
Jacek KLOCZKOWSKI

Jacek KLOCZKOWSKI

O istocie relacji czesko-polskich

To, co realnie działo się w długiej historii kontaktów Polaków i Czechów (grubo ponad 1000 lat!), jest jednak wystarczająco interesujące, żeby nie uciekać się do takich jak wyżej, nieco ironicznych miejscami spekulacji.