TSF Jazz Radio

Jacek PLUTA

Doktor socjologii, adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim. Współautor projektów, opracowań i książek naukowych dotyczących mieszkańców i miasta: Atlas problemów społecznych Wrocławia (2006), My Wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta (2006), Problemy społeczne w przestrzeni Wrocławia (2010), Stare i nowe problemy społeczne wielkiego miasta (2010), Uczestnicy, konsumenci, mieszkańcy. Wrocławianie i ich miasto w oglądzie socjologicznym (2015).

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam