Jacek PLUTA

Doktor socjologii, adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim. Współautor projektów, opracowań i książek naukowych dotyczących mieszkańców i miasta: Atlas problemów społecznych Wrocławia (2006), My Wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta (2006), Problemy społeczne w przestrzeni Wrocławia (2010), Stare i nowe problemy społeczne wielkiego miasta (2010), Uczestnicy, konsumenci, mieszkańcy. Wrocławianie i ich miasto w oglądzie socjologicznym (2015).

Jacek PLUTA:  O tożsamości Wrocławia i wrocławian. Przenicowanie mitów, analiza solidnych badań
Jacek PLUTA

Jacek PLUTA

O tożsamości Wrocławia i wrocławian.
Przenicowanie mitów, analiza solidnych badań

W szeregu badań realizowanych miedzy 2005 a 2014 rokiem wrocławscy socjologowie wykazywali szczególny i trwały fenomen wyróżniający Wrocław na tle innych dużych polskich miast. Otóż mieszkańcy pytani o poczucie związku z miejscem zamieszkania, jako najsilniejszy wskazywali na związek jaki łączy ich z samym miastem. Jest to związek silniejszy niż w przypadku osiedla, ulicy, a nawet przewyższający poczucie związku z domem – zajmowanym mieszkaniem.